Het vooroordeel van de liefde

Een van de redenen dat progressief Nederland zo moeizaam uit de verf komt, denk ik wel eens, is de scherpte waarmee men elkaar de maat neemt. Ooit was ik een linksige theologiestudent die tamelijk vrijblijvend kon vinden dat de wereld beter moest: eerlijker, rechtvaardiger, schoner. Ik was weliswaar een man …

Plaatsen van verlangen

Vele jaren geleden maakte ik een serie portretten van studenten die betrokken waren bij fraters maristen. Dat is een kloosterorde die vooral met onderwijs en vorming van jongvolwassenen bezig is. Door meditatie, stilteweekenden en gesprekken leerden de studenten zichzelf en het leven op een andere manier kennen. Op een dag …

Het vertrouwen van Stef Bos

Een leven lang al maakt Stef Bos liedjes vanuit het verlangen om tegenstellingen te durven zien én ze bij elkaar te brengen. ‘Eigenlijk maak ik één lang lied.’ door Arjan Broers ‘Ik heb een theorietje over jou’, begin ik, want soms moet je iemand die al dertig jaar in de …

God, de fanfare en ik

Het is een merkwaardige sensatie om uitgenodigd te worden om te schrijven over God. En dat zeker nu ik tot mijn eigen verbazing een man van vijftig ben geworden en mensen bij wie ik me lang een snotneus voelde, zoals Volzin-hoofdredacteur Jan van Hooydonk, met pensioen gaan. Het suggereert allemaal …

Corona: de wereld een klooster?

De Coronamaatregelen maken van de wereld een klooster, dacht ik aan het begin van de crisis. Ons leven wordt stiller, eenvoudiger en met meer besef van wat essentieel is. Toch wordt kloosterlingen maar weinig om raad gevraagd. Een overpeinzing voorbij de ‘hype van de kloosterlijke rust’. Op vrijdag de dertiende …

Terug naar boven