Wat is de essentie van Pasen in deze tijd?

Dit is zo’n vraag waar een boek beter past dan een column. Maar als het dan toch kort moet: de essentie van Pasen is de essentie van het leven zelf.

Leven is voortdurend sterven en herleven. In de natuur is het onmiskenbaar, door het ritme van de seizoenen. In ons persoonlijk leven sterft er van alles af: levensfasen, vriendschappen, gezondheid, illusies over wie je bent. En uit ons samenleven verdwijnen voortdurend woorden, gebruiken, ideeën, plaatsen.

En steeds weer komt er nieuw leven op. Vaak in vormen die je niet verwacht.

Het christelijk geloof vertelt dat dit sterven en herleven het grondpatroon is van de hele schepping, die God goed heeft gemaakt, heel goed zelfs. Sterker nog: het vertelt dat God daar niet boven staat, maar zich er helemaal aan heeft toevertrouwd, in de gestalte van Jezus van Nazareth. Hij belichaamde God op zo’n unieke manier dat we hem Gods zoon noemen en onze broeder. Jezus is ons voorgegaan, het leven én de dood in.

Hiermee zitten we al in de ‘geheimtaal’ van het christelijk geloof. Zelf beleef ik de week van Pasen elk jaar als een periode van intense bezinning. Elk jaar zijn er weer andere aspecten van het verhaal die me bij de kladden grijpen.

Maar je hoeft niet gelovig te zijn om te ervaren dat het leven niet alleen vraagt om jouw vaardigheden, inzet en werklust. Goed leven vraagt ook om jouw vermogen om te aanvaarden en over te geven. Je moet ook leren loslaten en treuren, soms vaker en dieper dan je lief is. Daarbij is het heel belangrijk om aangezegd te krijgen dat het leven telkens weer zal opkomen, in jou en tussen ons. Zelfs na een lange en koude winter, vaak op onverwachte manieren, wordt het weer lente.

De essentie van Pasen is dat mysterie samen te vieren en dat vertrouwen levend te houden. Daar is altijd reden toe, in elk tijdperk en in elke fase van je leven hebben we hoop nodig.

Het verhaal gaat dat die liefdevolle en herscheppende kracht die we God noemen zelfs de dood omgeeft.

Verschenen in Magazine KBO-PCOB, april 2023