Foto Mark Kohn

Arjan Broers (1969) is journalist, pastor, programmamaker en coach.

Hij groeide op in Velsen en Oss en studeerde levensbeschouwing aan het Moller Instituut in Tilburg en theologie en religiestudies aan de Theologische Faculteit Nijmegen.

Als kind al schreef hij ellenlange opstellen die hij staande voor de klas moest voorlezen. Durfde daarna pas productief te worden voor club- en schoolbladen, uitlopend op het hoofdredacteurschap van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS). Hij werkte als freelancer voor het dagblad Trouw en was redacteur geestelijk leven bij het ANP.

In 1997 werd hijĀ zelfstandig journalist en tekstschrijver en werkt(e) voor onder meer Radio 1, Trouw, Unie KBO, KRO/RKK, PCOB, Besturenraad, Radboud Universiteit Nijmegen, Twynstra Gudde, Academisch Ziekenhuis St. Radboud, ANP, Rabobank, Valkhof Pers, Stichting Moria, CPS Onderwijsadviseurs, KBS en NBG, en via verschillende communicatiebureaus voor verschillende overheden, met name op terreinen van zorg, onderwijs en milieu.

Ontwikkeling
De laatste jaren is hij ook actief als programmamaker (voor het Dominicanenklooster in Zwolle), trainer in ‘bezield spreken’ (met ‘spreekmeester’ Anne Spies) en als campagnevoerder. Zo maakte hij samen met bureaus Johnny Wonder en Waardengedreven de publiekscampagne bij het 800-jarig bestaan van de Orde der Predikers, de dominicanen. Zie www.800jaardominicanen.nl.

Sinds 2020 is hij gecertificeerd coach (via ITIP, school voor leven en werk) en begeleidt hij mensen bij het onderzoek naar levensvragen. Sinds oktober 2021 is hij halftijd-pastor in de Dominicus in Amsterdam.

Focus
Richt zich inhoudelijk vooral op levensbeschouwelijke onderwerpen, hoewel hij zich ook bezighoudt met onderwerpen als onderwijs, zorg, economie en milieu. Dat kan wel eens uit de hand lopen. Ooit werd hij erop uitgestuurd om een artikel te schrijven voor een vakblad van ingenieurs over een nieuwe methode van waterzuivering. Hij kwam terug met een verhaal over de vraag of water een geheugen heeft.

Hart
Zijn hart gaat uit naar het spelen met zin en betekenis: in interviews en reportages, in brochures, boeken, webteksten en coachings. Zijn grootste ambitie is in heldere en beeldende taal mensen aan het bezinnen krijgen, vooral mensen die door de complexiteit van de taal van veel denkers van veel moois verstoken blijven.

Compliment
Zijn mooiste compliment ooit kwam van een oudere dame die van twee van zijn uitgaven zei: ‘Die boekjes snap ik heel goed, en er staat toch veel in’.

Nog meer weten? Lees ‘Het werkt gewoon’

Klik hier voor contactgegevens