Werk roept belangrijke vragen op: zit ik op de juiste plek, gebruik ik mijn talenten goed, zet ik me in voor iets waar ik echt voor ga? Werk is een wezenlijk onderdeel van onze persoonlijke zoektocht naar waarheid. Dit blijkt uit diepte-interviews met zestig werknemers. Hein Blommestijn en Frits Mertens van het Titus Brandsma Instituut schreven deze studie. Arjan Broers tekende voor de eindredactie.

Dit onderzoek van het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut laat zien hoe werknemers denken en praten over de spiritualiteit van hun werk. Er werden mensen geïnterviewd uit de sectoren profit, onderwijs en zorg. De onderzoekers onderscheiden drie dimensies van werk: de fysiek-materiële dimensie, de geestelijke dimensie, en de ethische of waardendimensie.