De Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap publiceerden op 30 oktober 2008 de NBV Studiebijbel. De bijzondere editie van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is gemaakt voor verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in het Nederlandse taalgebied, en voor iedereen die meer te weten wil komen over de Bijbel als literair of cultureel werk.De NBV Studiebijbel wordt uitgegeven door Uitgeverij Jongbloed en wordt in België gedistribueerd door Uitgeverij Lannoo. De introductieprijs is € 75,00 (t/m 31 december 2008).

Arjan Broers maakte deel uit van de redactie.

De NBV Studiebijbel bevat de complete tekst van het Oude en Nieuwe Testament, inclusief de Deuterocanonieke boeken. Daarnaast zijn er diverse soorten toelichtingen opgenomen: inleidingen, achtergrondartikelen, aantekeningen bij de bijbeltekst, dwarsverwijzingen, een verklarende woordenlijst, geografische kaarten, foto’s en historische overzichten. De NBV Studiebijbel richt zich op geoefende lezers die op zoek zijn naar aanvullende basisinformatie bij de Bijbel.

Een redactieteam van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is verantwoordelijk geweest voor de inhoudelijke ontwikkeling van de NBV Studiebijbel. Dit team kreeg de medewerking van ruim zestig wetenschappers van diverse Nederlandse en Belgische universiteiten. De NBV Studiebijbel is daarmee een unieke uitgave, omdat hij helemaal door Nederlandstalige auteurs tot stand is gebracht.