Goede zorg rond het levenseinde van ouderen, het is geen gemakkelijk onderwerp. Op de eerste plaats omdat veel ouderen opzien tegen de laatste levensfase, met alle lastige, pijnlijke en beangstigende elementen die erbij (kunnen) horen. Het roept de vraag op of en hoe wij – mensen van alle leeftijden – zinvol en waardig kunnen omgaan met onze kwetsbaarheid en met het einde van ons leven.

Zorg rond het levenseinde is niet alleen een moeilijk, maar ook een ingewikkeld onderwerp, zoals blijkt uit de vele termen en begrippen die in de gezondheidszorg en in maatschappelijke discussies worden gebruikt. Het roept naast persoonlijke vragen dan ook informatieve vragen op: wat is eigenlijk palliatieve zorg? Wat is abstineren, sedatie, versterven? Wanneer hebben we het over euthanasie, en wanneer niet? Wanneer is iemand wilsonbekwaam? En wat is eigenlijk een normale dood?

Binnen de Unie KBO en de KBO-afdelingen worden zulke vragen vaak gesteld: zowel de persoonlijke als de informatieve. Deze handreiking wil recht doen aan beide soorten vragen. De Unie KBO wil niet alleen informeren, maar wil ook helpen om de dood een plaats te geven in het leven. Door verdieping en verwerking kunnen we oefenen om op een goede manier om te gaan met het einde van ons eigen leven en dat van anderen.

Deze volledig herziene en geactualiseerde versie van een boekje uit 2002 verscheen in november 2008 bij de Unie KBO.