Lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg

In de zorg komen, vaak terloops, de zwaarste en ernstigste vragen van het leven ter sprake. Als werker in de ouderenzorg heb je het meest te maken met bewoners in hun alledaagse werkelijkheid, en dus ook met de levensvragen die bewoners stellen.

De lesbrieven in dit boek geven ondersteuning bij het omgaan met levensvragen van bewoners en jezelf. Het zijn heldere en beeldende teksten om eerst door te lezen en daarna te bespreken met collega’s. De gespreksvragen sluiten aan bij het dagelijks werk.

Ontwikkeld in samenwerking met de Katholieke Vereniging van Woon- en Zorgcentra (KVWZ). Meinema, 1998 (uitverkocht).