Bisschop Muskens heeft zich met overtuiging en vasthoudendheid gemengd in het debat over armoede in Nederland. Tegen het enthousiasme over gunstige economische cijfers in heeft hij de maatschappelijke tweedeling aangeklaagd. Ook buiten Nederland trok hij de aandacht met zijn geprezen én gewraakte stelling dat leven boven eigendom gaat: dat een mens in nood het recht heeft om een brood weg te nemen.

Wat wil bisschop Muskens bereiken met zijn uitspraken en opstelling? Heeft hij een program en uit welke bronnen put hij?

In dit gesprek leren we Muskens kennen als een man die recht uit het hart spreekt over de grote sociale thema’s: de waardigheid van elk mens, de samenhang in de samenleving, de grenzen aan het marktdenken en het recht van ieder mens om deel te nemen aan het politieke, economische en sociale leven.

Bisschop Muskens doet een oproep aan de politieke leiders van Nederland en de Europese Unie om een sociaal beleid te ontwikkelen. Hij verwoordt de zorg van velen dat alle kaarten eenzijdig op een sterke economie zijn gezet. Dat de waarde van burgers ineenschrompelt tot nut en productiviteit. Dat zij gekend worden als nummer, en niet bij hun naam.

Arjan Broers in gesprek met bisschop Muskens (derde druk)
Meinema, 1997, ISBN 90-211-3680-5.