Er was eens een land…

Er was eens een land waar mensen steeds moeilijker dood gingen. Ja, vroeger, toen konden ze er wat van. De helft van de kinderen werd niet ouder dan vijf! En bejaard worden was iets voor de happy few! Fantastische tijden waren dat. De mensen waren vol verlangen om lang te …

Van stof en adem

Stof ben je en tot stof keer je terug, luidt een beroemd en ook wel wat dreigend citaat uit de Bijbel. Het verwijst naar het Scheppingsverhaal, waarin God de mens maakt door hem te vormen uit het stof van de aarde, om hem daarna tot leven te wekken door Zijn …

Het verhaal van je leven

Een lees- en handboek voor onderling pastoraat van ouderen Dit is een raar boek. Het wil u geen kennis aanbieden, maar met u aan de praat raken. Het gaat over beelden en verhalen die horen bij het ouder worden. Het is geschreven in opdracht van de Unie KBO op basis …

Met lege handen

Lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg In de zorg komen, vaak terloops, de zwaarste en ernstigste vragen van het leven ter sprake. Als werker in de ouderenzorg heb je het meest te maken met bewoners in hun alledaagse werkelijkheid, en dus ook met de levensvragen die bewoners stellen. De lesbrieven …

Terug naar boven