Tag: Zorg

‘Niet alle zorg kan kort, snel en effectief’

De doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is zeer kwetsbaar, zeer divers en zeer moeilijk in beeld te krijgen. Op 11 juni 2012 spraken wetenschappers, wethouders, raadsleden,…

Triple C in De Nieuwe Liefde

Laten we elkaar verhalen vertellen over liefde. Er was eens een rijk land, waarvan de mensen zeiden dat het een ‘verzorgingsmaatschappij’ was. Wie ziek was werd verzorgd, wie…

Van stof en adem

Stof ben je en tot stof keer je terug, luidt een beroemd en ook wel wat dreigend citaat uit de Bijbel. Het verwijst naar het Scheppingsverhaal, waarin God…

Geloven in mensen

Het UMC St. Radboud heeft een bijzondere identiteit: het is een katholieke instelling. Formeel betekent dat, dat het UMC samen met de Radboud Universiteit Nijmegen deel uitmaakt van…

Voltooid leven?

Nog nooit in de geschiedenis was er een samenleving met zo veel zo oude mensen als de onze. Wij leven in ons deel van de wereld in zo’n…

Zorg om het levenseinde

Goede zorg rond het levenseinde van ouderen, het is geen gemakkelijk onderwerp. Op de eerste plaats omdat veel ouderen opzien tegen de laatste levensfase, met alle lastige, pijnlijke…

Tien woorden van zorg

Nederland vergrijst en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Mede daardoor is er in onze samenleving veel aandacht voor de techniek, het beheer en de complexe organisatie van…

Ook kwetsbare mensen kunnen bloeien

Acht portretten van migranten met een beperking of chronische ziekte In de provincie Utrecht liep van 2002 tot 2004 het project Gekleurde belangenbehartiging, een samenwerking van enkele patiëntenplatforms…

Lastige vragen aan de vraaggerichte zorg

De Unie KBO wilde een brochure als attentie voor relaties, waarin ook de zorgen over de invoering van de vraaggestuurde zorg aan bod zouden komen. Juist als katholieke…

Met lege handen

Lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg In de zorg komen, vaak terloops, de zwaarste en ernstigste vragen van het leven ter sprake. Als werker in de ouderenzorg heb…