Triple C in De Nieuwe Liefde

Laten we elkaar verhalen vertellen over liefde. Er was eens een rijk land, waarvan de mensen zeiden dat het een ‘verzorgingsmaatschappij’ was. Wie ziek was werd verzorgd, wie werkloos was kreeg een uitkering. Alles was goed geregeld. Op een dag stond er een foto in de krant. Een foto van …

Van stof en adem

Stof ben je en tot stof keer je terug, luidt een beroemd en ook wel wat dreigend citaat uit de Bijbel. Het verwijst naar het Scheppingsverhaal, waarin God de mens maakt door hem te vormen uit het stof van de aarde, om hem daarna tot leven te wekken door Zijn …

Geloven in mensen

Het UMC St. Radboud heeft een bijzondere identiteit: het is een katholieke instelling. Formeel betekent dat, dat het UMC samen met de Radboud Universiteit Nijmegen deel uitmaakt van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen. Deze stichting is in 1905 opgericht om de emancipatie van de katholieken in Nederland te voltooien met …

Voltooid leven?

Nog nooit in de geschiedenis was er een samenleving met zo veel zo oude mensen als de onze. Wij leven in ons deel van de wereld in zo’n veilige en welvarende omgeving, met zulke goede medische voorzieningen, dat velen van ons lang mogen leven. Dat is een geweldig perspectief, maar …

Zorg om het levenseinde

Goede zorg rond het levenseinde van ouderen, het is geen gemakkelijk onderwerp. Op de eerste plaats omdat veel ouderen opzien tegen de laatste levensfase, met alle lastige, pijnlijke en beangstigende elementen die erbij (kunnen) horen. Het roept de vraag op of en hoe wij – mensen van alle leeftijden – …

Tien woorden van zorg

Nederland vergrijst en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Mede daardoor is er in onze samenleving veel aandacht voor de techniek, het beheer en de complexe organisatie van de zorg. De waarden, die voor goede zorg essentieel zijn, raken op de achtergrond. Toch is zorg meer dan een adequaat aanbod …

Ook kwetsbare mensen kunnen bloeien

Acht portretten van migranten met een beperking of chronische ziekte In de provincie Utrecht liep van 2002 tot 2004 het project Gekleurde belangenbehartiging, een samenwerking van enkele patiëntenplatforms en het Multicultureel Instituut Utrecht. Het einde van het project werd niet alleen gemarkeerd met een beleidsdocument, maar ook met deze brochure …

Met lege handen

Lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg In de zorg komen, vaak terloops, de zwaarste en ernstigste vragen van het leven ter sprake. Als werker in de ouderenzorg heb je het meest te maken met bewoners in hun alledaagse werkelijkheid, en dus ook met de levensvragen die bewoners stellen. De lesbrieven …

Terug naar boven