Er was eens een land…

Er was eens een land waar mensen steeds moeilijker dood gingen. Ja, vroeger, toen konden ze er wat van. De helft van de kinderen werd niet ouder dan vijf! En bejaard worden was iets voor de happy few! Fantastische tijden waren dat. De mensen waren vol verlangen om lang te …

Van stof en adem

Stof ben je en tot stof keer je terug, luidt een beroemd en ook wel wat dreigend citaat uit de Bijbel. Het verwijst naar het Scheppingsverhaal, waarin God de mens maakt door hem te vormen uit het stof van de aarde, om hem daarna tot leven te wekken door Zijn …

Goed ouder worden moeten we leren

Nog nooit eerder in de geschiedenis werden zo veel mensen zo gezond zo oud. Maar we maken er nog niet veel van. We doen maar alsof iedereen jong moet blijven, en tegelijk noemen we elke 50-plusser al ‘oud’. Daarmee doen we onszelf echt tekort, vindt filosoof en gerontoloog Jan Baars. …

Voltooid leven?

Nog nooit in de geschiedenis was er een samenleving met zo veel zo oude mensen als de onze. Wij leven in ons deel van de wereld in zo’n veilige en welvarende omgeving, met zulke goede medische voorzieningen, dat velen van ons lang mogen leven. Dat is een geweldig perspectief, maar …

Zorg om het levenseinde

Goede zorg rond het levenseinde van ouderen, het is geen gemakkelijk onderwerp. Op de eerste plaats omdat veel ouderen opzien tegen de laatste levensfase, met alle lastige, pijnlijke en beangstigende elementen die erbij (kunnen) horen. Het roept de vraag op of en hoe wij – mensen van alle leeftijden – …

Het zoeken niet moe

Driekwart van de ouderen in Nederland beschouwt zichzelf als gelovig, bijna zeventig procent vindt geloof belangrijk in het leven. Dat lijkt weinig verrassend, totdat blijkt dat ook onder ouderen zoeken normaal is geworden, en weten of geloven uitzonderlijk. Ouderen zijn veel met spiritualiteit bezig, praten er graag over en zijn …

Tien woorden van zorg

Nederland vergrijst en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Mede daardoor is er in onze samenleving veel aandacht voor de techniek, het beheer en de complexe organisatie van de zorg. De waarden, die voor goede zorg essentieel zijn, raken op de achtergrond. Toch is zorg meer dan een adequaat aanbod …

Met lege handen

Lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg In de zorg komen, vaak terloops, de zwaarste en ernstigste vragen van het leven ter sprake. Als werker in de ouderenzorg heb je het meest te maken met bewoners in hun alledaagse werkelijkheid, en dus ook met de levensvragen die bewoners stellen. De lesbrieven …

Terug naar boven