Tag: Ouderen

Er was eens een land…

Er was eens een land waar mensen steeds moeilijker dood gingen. Ja, vroeger, toen konden ze er wat van. De helft van de kinderen werd niet ouder dan…

Van stof en adem

Stof ben je en tot stof keer je terug, luidt een beroemd en ook wel wat dreigend citaat uit de Bijbel. Het verwijst naar het Scheppingsverhaal, waarin God…

Goed ouder worden moeten we leren

Nog nooit eerder in de geschiedenis werden zo veel mensen zo gezond zo oud. Maar we maken er nog niet veel van. We doen maar alsof iedereen jong…

Voltooid leven?

Nog nooit in de geschiedenis was er een samenleving met zo veel zo oude mensen als de onze. Wij leven in ons deel van de wereld in zo’n…

Zorg om het levenseinde

Goede zorg rond het levenseinde van ouderen, het is geen gemakkelijk onderwerp. Op de eerste plaats omdat veel ouderen opzien tegen de laatste levensfase, met alle lastige, pijnlijke…

Het zoeken niet moe

Driekwart van de ouderen in Nederland beschouwt zichzelf als gelovig, bijna zeventig procent vindt geloof belangrijk in het leven. Dat lijkt weinig verrassend, totdat blijkt dat ook onder…

Tien woorden van zorg

Nederland vergrijst en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Mede daardoor is er in onze samenleving veel aandacht voor de techniek, het beheer en de complexe organisatie van…

Lastige vragen aan de vraaggerichte zorg

De Unie KBO wilde een brochure als attentie voor relaties, waarin ook de zorgen over de invoering van de vraaggestuurde zorg aan bod zouden komen. Juist als katholieke…

Met lege handen

Lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg In de zorg komen, vaak terloops, de zwaarste en ernstigste vragen van het leven ter sprake. Als werker in de ouderenzorg heb…