Het UMC St. Radboud heeft een bijzondere identiteit: het is een katholieke instelling. Formeel betekent dat, dat het UMC samen met de Radboud Universiteit Nijmegen deel uitmaakt van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen. Deze stichting is in 1905 opgericht om de emancipatie van de katholieken in Nederland te voltooien met een eigen katholieke universiteit. De universiteit bestaat sinds 1923, de medische faculteit sinds 1951, het ziekenhuis sinds 1956.

De beleving van de katholieke identiteit is nu heel anders dan toen. De dagen van het rijke roomse leven zijn vervlogen, Nederland is inmiddels in sterke mate ontkerkelijkt. Daarmee is echter niet de identiteit van ons ziekenhuis verdampt. Integendeel: de vraag naar de betekenis van ons werk is de laatste jaren zelfs sterker gaan leven in ons huis.

Een levende identiteit vergt een doorlopend gesprek, en dit boekje markeert een moment daarin. In het eerste hoofdstuk staan enkele kernbegrippen van die identiteit. In het tweede hoofdstuk staan uitspraken verzameld van medewerkers die iets zeggen over de kern van hun werk. In het derde hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van beleid waarmee onze identiteit wordt uitgedrukt, geborgd of ontwikkeld.

Geheel herziene uitgave door Arjan Broers, september 2010