De Unie KBO wilde een brochure als attentie voor relaties, waarin ook de zorgen over de invoering van de vraaggestuurde zorg aan bod zouden komen. Juist als katholieke organisatie heeft de Unie KBO grote moeite met de extreme verzakelijking in de zorg.
De brochure bevat tien lastige vragen van ouderen, die vergezeld gaan van portretten van fotograaf Karel Knispel en korte verhalen in verschillende genres. Jet Westbroek maakte het ontwerp.

3 Wilt u mijn mondigheid niet zo overschatten?

Het is een beetje mistig, lijkt wel. Of is mijn bril zo vies? Erik zou nog komen. Hij had gebeld. De planten moeten water, zie ik. Vooral die ene. Die komt uit eh…

Nou ja, het is een waterplant. Die moeten veel water.

Erik zou nog bellen. Hij wilde ook met u praten. Gek, dat hij niet gebeld heeft. Hij weet dat ik dit moeilijk vind. ‘Je maakt je te druk, mam’, zegt hij dan. Het is zo’n fijne jongen. Hij helpt me af en toe. Als ik iets kwijt ben. Pas was mijn bril zoek. Ik was erop gaan zitten. En zonder bril zie ik het niet goed. Net of het mist. Of dat-ie vies is.

Ik vind het hier fijn. Het was thuis te veel. Maar ik mis het daar wel. Pas liep ik er zo maar heen. Automatisch, naar huis. Hier is het soms lastig. Ik vind er niks aan. Het is zo nieuw, ik raak soms wat in de war. Erik helpt me, hij is mijn zoon. Een fijne jongen. Hij is er ook, om te praten. Om te zeggen hoe het gaat. Hij is even naar de auto toe. Kijk, daar staat zijn tas.