Wat brengt mensen ertoe om katholiek te worden op latere leeftijd? Dit boek laat vijftien Nederlanders aan het woord die deze stap gezet hebben. Zij vertellen hun levens- en geloofsverhaal. Zes wetenschappers van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht reflecteren daarop. De interviews zijn van Arjan Broers.

Arjan Broers, Staf Hellemans, Jacques Maas, Corja Menken-Bekius, Andreas Prokopf, Willem Putman en Hans-Georg Ziebertz. Lannoo, 2000. ISBN 90-209-3994-7.