Tag: Bekeerlingen

Nieuwe katholieken

Wat brengt mensen ertoe om katholiek te worden op latere leeftijd? Dit boek laat vijftien Nederlanders aan het woord die deze stap gezet hebben. Zij vertellen hun levens-…