Er is iets merkwaardigs aan de moderne belangstelling voor het kloosterleven. Zelfs de Kampioen – het ANWB-blad met een miljoenenoplage – schrijft waarderend over de rust en de stilte van Huissen. Maar, vraagt Arjan Broers zich af, gebeurt er ook wat, in de stilte?

De wereld wordt alsmaar drukker en rumoeriger. Media overlappen elkaar en massa’s mensen zijn nu waar dan ook volledig bereikbaar. Via de nieuwste mobiele telefoons kun je midden op de Veluwe kijken of het gaat regenen (via buienradar.nl, heel handig), of tijdens een pauze een filmpje kijken op YouTube. Het sms-en en chatten gaat soms zelfs door op de fiets of in de rij bij de bakker. De wereld is steeds een muisklik verder.

Stilteschaarste
Misschien is dat de achtergrond van de manier waarop de verslaggever van de Kampioen (september 2009) schrijft over de rust en de stilte van het Dominicanenklooster in Huissen, waar hij enige dagen te gast was: met een zekere verbazing. Dat het kán; dat het bestaat! En dat je niks hoeft! Stilte is blijkbaar zo schaars dat het iets verwonderlijks aan het worden is.

Winst
Nu is verwondering een mooi vertrekpunt voor religieuze verdieping, en stilte is dat evenzeer. Allemaal winst, zou je denken: wat heerlijk dat de weerzin tegen geloof zozeer is afgenomen dat zelfs het blad van de ANWB waarderend over het kloosterleven schrijft. En wat mooi dat ‘ons’ Huissen zo aan de weg timmert dat de programma’s, de verhuur en de retraites steeds meer mensen trekken. ANWB-leden krijgen zelfs korting voor een midweek of weekend!

Jezelf vinden
En toch voel ik me bevreemd na het lezen van het artikel van de naamloze verslaggever. De Heer schraagt wie dreigen te vallen. Hij richt de gebogenen op. Dat zijn de enige zinnen in het stuk die expliciet naar de inhoud van het religieuze leven verwijzen. Ze staan apart in het verhaal, vrijwel zonder toelichting, in cursief gedrukt. De verslaggever vond het mooie zinnen, denk ik. Couleur locale.
Het interessante is dat er verder geen antwoord gegeven wordt op de vraag: waartoe zijn zij stil? Wat is er te vinden in de stilte? Of het moet gaan om wat er in de kop van het artikel staat: ‘Zoek de stilte – vind jezelf’.
Blijkbaar is dat genoeg – of weten we niet meer dat je verder zou kunnen gaan.

Verlegen stilte
Het ANWB-artikel laat zien hoe stil, in sommige opzichten, het in de drukke wereld van nu is. We hebben geen taal meer om de verdieping te benoemen of aan te duiden. We vinden dat iedereen gewoon zijn eigen waarheid heeft, ‘zijn eigen ding moet doen’.
Zo groot is de verlegenheid op religieus gebied geworden, dat zelfs de aanwezigheid van open, gastvrije en publiekelijk biddende paters geen aanleiding is om vragen te stellen, dieper te reiken, bijvoorbeeld naar Degene die ons draagt.
‘Ik slaap hier zo diep’, zegt een gast in het artikel. En dat is ook heel fijn.

Gepubliceerd op www.dominicanen.nl, 1 september 2009