Tag: Ontkerkelijking

Het zwijgen van de wereld

Er is iets merkwaardigs aan de moderne belangstelling voor het kloosterleven. Zelfs de Kampioen – het ANWB-blad met een miljoenenoplage – schrijft waarderend over de rust en de…

Mystiek is voor iedereen (we moeten wel)

Het westerse christendom is al eeuwenlang gefixeerd op hoe het zit. Kerkleiders en theologen willen vooral alles weten: hoe is precies de verhouding tussen Vader, Zoon en Geest?…

Het zoeken niet moe

Driekwart van de ouderen in Nederland beschouwt zichzelf als gelovig, bijna zeventig procent vindt geloof belangrijk in het leven. Dat lijkt weinig verrassend, totdat blijkt dat ook onder…