Veel schoolleiders en leerkrachten in het basisonderwijs voelen zich overspoeld door wat ze allemaal moeten. Schoolbestuur, management, ministerie, medezeggenschapsraad, bijscholing, ouders en rugzakkinderen: van alle kanten wordt er een beroep op hen gedaan. Je zou er bijna de leerlingen van vergeten. Veel basisschoolteams snakken dan ook naar rust en ruimte in hun werk.

Dit boekje gaat over een manier van kijken en een manier van ordenen die rust en ruimte kan brengen. Het vertelt het verhaal van identiteitsbegeleider Jo Morreel en twee katholieke basisscholen in Roosendaal (NB) die onder zijn leiding hun school zijn gaan organiseren volgens het idee van resilience. Ze willen niet langer alleen reactief zijn en de aandacht leggen bij problemen op school, maar vanuit hun eigen identiteit keuzes maken en uitgaan van groeikansen en -mogelijkheden.

Het is gemaakt in opdracht van SOL identiteitsbegeleiders en Akros Onderwijsbureau, en werd najaar 2005 aangeboden aan 5000 leerkrachten basisonderwijs.