Op 14 september 2017 opende het Dominicanenklooster Zwolle het seizoen met een experiment: een aantal predikers sprak uit waar ze woedend over zijn – en waar ze hartgrondig voor zijn. Het klooster maakte er een digitaal boekje van.

Met deze avond wilde het klooster zowel de samenleving als de kerk dienen. Onze seculiere cultuur waardeert kritisch nadenken, maar wantrouwt engagement of vindt het naïef, zei Arjan Broers, presentator en lid van het programmateam van het klooster. ‘We leven in een tijd van veel nee en weinig ja. Kunnen we het nog hebben over waar we voor zijn?’

In de kerk wordt het goede uitgebreid benoemd en gevierd, maar wordt soms ook te veel met de mantel der liefde bedekt. ‘Zeggen waar je moeite mee hebt, zonder elkaar los te laten. Daar kunnen wij nog wel wat beter in worden.’

Het ja en het nee van de aanwezige predikers maakte als het ware het begrip contrastervaring van Edward Schillebeeckx voelbaar. Met dat begrip maakte de befaamde theoloog duidelijk dat je, als je verontwaardigd bent, in een waarde bent geraakt. ‘Je nee onthult een ja.’

‘Wij wilden vloeken in onze kerk, omdat wij een ruimte willen zijn om met elkaar te delen waar we voor en tegen zijn, zonder elkaar te verketteren; als kinderen van dezelfde God’, aldus Arjan Broers.

Met bijdragen van Joy van der Werf, Holkje van der Veer, Jan Groot, Jan Laan, Jozef Essing, Erik Borgman. In het koor van de kerk luisterden zo’n zestig mensen naar hun teksten en naar indrukwekkende interpretaties ervan op het orgel door Berry van Berkum, een van de nieuwe organisten van de Zwolse kerk.

Het digitale boekje met de teksten is hier te lezen: Vloeken in de kerk