Het verhaal van je leven

Een lees- en handboek voor onderling pastoraat van ouderen Dit is een raar boek. Het wil u geen kennis aanbieden, maar met u aan de praat raken. Het gaat over beelden en verhalen die horen bij het ouder worden. Het is geschreven in opdracht van de Unie KBO op basis …

Dwarsliggers in naam van God

Mystici van Hadewijch tot Hillesum Laat los, geef op, laat gaan. De twintig mystici die in dit boek geportretteerd worden, bezingen die boodschap in allerlei toonaarden. Krachtige persoonlijkheden zijn het vaak, die zich overgeven aan iets dat groter is dan zijzelf. Denkers zijn het, aan het einde van hun denkkracht, …

Nieuwe katholieken

Wat brengt mensen ertoe om katholiek te worden op latere leeftijd? Dit boek laat vijftien Nederlanders aan het woord die deze stap gezet hebben. Zij vertellen hun levens- en geloofsverhaal. Zes wetenschappers van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht reflecteren daarop. De interviews zijn van Arjan Broers. Arjan Broers, Staf Hellemans, …

Met lege handen

Lesbrieven aan werkers in de ouderenzorg In de zorg komen, vaak terloops, de zwaarste en ernstigste vragen van het leven ter sprake. Als werker in de ouderenzorg heb je het meest te maken met bewoners in hun alledaagse werkelijkheid, en dus ook met de levensvragen die bewoners stellen. De lesbrieven …

Elk mens heeft een naam

Bisschop Muskens heeft zich met overtuiging en vasthoudendheid gemengd in het debat over armoede in Nederland. Tegen het enthousiasme over gunstige economische cijfers in heeft hij de maatschappelijke tweedeling aangeklaagd. Ook buiten Nederland trok hij de aandacht met zijn geprezen én gewraakte stelling dat leven boven eigendom gaat: dat een …

Terug naar boven