journalist | zingever | zinkrijger
recidivist-als-medeburger

(…) Wat Moria geleerd en te leren heeft Hiermee is iets verteld over de uitgangspunten van Moria en het concrete programma om (ex-)delinquente jongemannen op weg te helpen naar een bestaan dat deugd doet. In mijn rondgang langs betrokkenen – onder wie een zorginkoper, een rechter, twee begeleiders, een bewoner, een therapeut, een wethouder, een […]

Het Kleine Dikke en het Grote Ik

Het Grote Dikke Ik bestaat niet, schrijft Arjan Broers in een open brief aan Mark Rutte, op de blogpagina van Oikocredit. ‘Er is het Kleine Ik dat zich dik maakt en er is het Grote Ik: één grote doorlopende kringloop van eten, drinken, adem, aandacht, zorg, diensten, producten en geld.’ * Beste Mark, Nou loop […]

‘Ik ga niet dood, ik begin net te leven’

Als ik de columns las van die geharnaste meningenman in de Telegraaf, kon ik die niet goed verenigen met de vriendelijke en eerlijke man die ik twee keer voor een uitgebreid interview ontmoette. Gisteren overleed Bob Smalhout. Vijftien jaar geleden sprak ik hem over de dood. Prof. dr. Bob Smalhout is arts, schrijver, columnist en […]

voorblad-dom-jubileumkrant

Hoe kijk je naar de toekomst van ‘de Dominicus’? Die vraag stelt de redactie van de Dominicuskrant in dit jubileumjaar aan betrokken buitenstaanders. Gastprediker Arjan Broers pleit voor een mystieke kerk. * De kerk van de toekomst zal mystiek zijn, of ze zal niet zijn. Deze uitspraak van Karl Rahner wordt met name door progressief […]

achterglas

Twee jaar geleden nam hij afscheid van de lange tournees, de grote bands, het spelen van de oude hits. ‘Die heb ik nu wel voldoende eer bewezen’, zegt hij. Maar Boudewijn de Groot blijft een man die graag mooie liedjes maakt, in eerste instantie voor zichzelf. Gepubliceerd in Nestor, juni 2015 Aan de nieuwe cd […]

‘Vervolgde christenen? Dat is een westerse term’

De discussie over oorlog en vrede in Irak is in het Westen geïdeologiseerd’, zegt zr. Yosé Höhne-Sparborth. In Volzin staat deze maand een interview naar aanleiding van haar verblijf onder dominicanessen in Iraaks Koerdistan. ‘Alles wordt in welles-nietes getrokken.’ Zr. Yosé Höhne-Sparborth, onder meer projectmedewerkster van de beweging Kerk en Vrede, bezocht de dominicanessen en […]

struisvogel

De geloofstraditie is niet meer dan een hulpmiddel om tot innerlijk weten te komen. Mystici weten dat. Maar zij niet alleen: wij zijn allemaal mystici, al zijn we dan beginners. Verschenen op de website gOdschrift, op basis van een preek voor de Dominicus Amsterdam. Wij zijn mensen van onzichtbare dingen. We kunnen wel een tijd […]

Bedelbanken – opinie Trouw 18 april 2015

‘Topmensen’ zouden moeten snappen dat hun welvaart afhangt van de welvaart van de samenleving, zegt Arjan Broers, theoloog. Verschenen in Trouw, opiniepagina, 18 april 2015 Achter het zinnetje ‘We betreuren de ophef’ van de raad van commissarissen van ABN Amro schuilt een heel wereldbeeld. Het zegt: wat jammer, gewone mensen, dat jullie het financiële systeem […]