journalist | zingever | zinkrijger
ridderzaal

De bloedige zomer van 2014 bracht iets van het Koude Oorloggevoel terug: de dreiging komt van buiten. In de troonrede was de opluchting bijna voelbaar. Dit is een stuk beter te behappen dan een crisis van ons eigen economisch systeem! (Bijdrage voor www.oikocredit.nl/blog) De eerste drie alinea’s van de troonrede gingen vorige week over Oekraïne, […]

Balanceren tussen ruimte en regels

In 1994 begon frater Henk Wienks met een huis voor jonge mannen die uit de gevangenis kwamen, in het tuinhuis van zijn kloostercommuniteit. In 2014 is Stichting Moria een professionele instelling met 21 plaatsen intern, een wisselend aantal plaatsen extern, 18 personeelsleden (13,3 fte) en een begroting van jaarlijks iets meer dan een miljoen euro. […]

veelkoppig monster

Bij een ethische onderneming denken wij, calvinisten die wij in zekere zin allemaal zijn, aan een organisatie met strenge toelatingseisen. Een ethische onderneming wil deugen en werkt alleen met ondernemingen die deugen. Daar plakken we dan keurmerken op. Maar zo werkt de wereld niet. Ondanks de herrie die extremisten van allerlei soort maken (zoals economen, […]

Schaarste in overvloed

Jarenlang rookte ik. Met grote volharding en met steeds meer tegenzin. Soms stopte ik een tijdje, tot een drama of tegenvaller me weer te pakken kreeg. Dat veranderde pas toen ik de code van de verslaving kraakte. Het roken sloopte me, heel langzaam. Mijn ademhaling werd zwaarder, mijn huid doffer, mijn reukvermogen minder, enzovoorts. En […]

Maserati2

Het is smullen geblazen bij de parlementaire enquête woningcorporaties. Tenminste, als je van zondebokken houdt. Vooral mensen die hoog gestegen zijn vallen lekker hard. En dus spreken we met graagte schande van ‘topmannen’ (alleen die naam al) Hubert Möllenkamp van Rochdale en Erik Staal van Vestia. U weet wel, de één had een Maserati, de […]

Nestorzomer2014

‘Slopend mooi’ vindt hij het leven, ‘zo jammer dat het een keer ophoudt’. Tot het zo ver is zal Herman van Veen (69) blijven scheppen, veel en divers. ‘Aan het eind word ik wat ik heb kunnen begrijpen.’ Verschenen in Nestor, tijdschrift van de Unie KBO, juli 2014 Ergens in het gesprek schuift Herman van […]

‘Durven we zelf wel heilig te zijn?’

Twee pausen werden er heilig verklaard, dit voorjaar: Johannes XXIII en Johannes Paulus II. Passen heiligverklaringen nog wel in deze moderne geseculariseerde tijd? En is er geen andere manier op uitzonderlijke personen te ‘vereeuwigen’? (Verschenen in het blad van de Effataparochie in Nijmegen) Deze vragen van de redactie van het parochieblad kunnen op verschillende niveaus […]

Tekenen van ‘en-en’

Wij leven in een wereld van of-of. In onze cultuur is iets het een of het ander. Iets is goed of fout. Heilig of werelds. Geestelijk of stoffelijk. God of mens. En in die wereld van of-of gaan we eenzijdig om met sacramenten, zowel binnen als buiten de kerk. In de kerk – zeker in […]