hier zijn weNooit eerder in de geschiedenis zijn zo veel mensen zo vitaal zo oud geworden. Hoe we daarmee omgaan is nieuw voor ons. Maar we weten wel waar we vandaan komen. Onze ouders en voorouders hebben in hun tijd antwoorden gegeven op de vragen van hun tijd. Die antwoorden kunnen ons inspireren, op ideeën brengen, een ander perspectief bieden.

Dit spel maakte ik in opdracht van de Unie KBO, samen met Vormweijs. De grootste ouderenbond van Nederland wilde een instrument om met leden aan de praat te raken over en vanuit de KBO-identiteit. Het resultaat is een speelse vorm die mensen in contact brengt met hun levenswijsheid, in verbinding met de wijsheid van de generaties voor ons.

Uit die wijsheid van eerder zijn vijf punten gevat:

Samen sterk: we zijn individuen, maar alleen bij de gratie van de groep. We leven ook van wat we krijgen én van wat we te geven hebben.

Leven wordt gegeven: we hebben ons leven niet in de hand. We krijgen van alles, of we het leuk vinden of niet.

Het leven moet je vieren, ook als het zeer doet.

Het geheel zien: mensen, dieren en andere levende wezens zijn meer dan hun functie. Alles heeft waarde in zichzelf.

Eer het zwakke: doe het kwetsbare er niet bij, maar zet het in het midden. Een samenleving die draait om de winners, waarin de losers dan in godsnaam maar een beetje verzorgd worden, is uiteindelijk slecht voor zichzelf.

Bij elk van deze thema’s zijn vragen bedacht die op kaartjes staan. De gesprekspartners krijgen die kaartjes en geven die aan elkaar. Degene die een vraag krijgt, zoekt daar een plaatje bij, uit de afbeeldingen die op tafel liggen. Zo komen mensen uit hun hoofd bij hun spontane levenswijsheid, die ze met elkaar delen.

Het is ‘een spel zonder verliezers, dat goed aansluit bij onze katholieke waarden’, zegt directeur Manon Vanderkaa in het tv-programma Katholiek Nederland. In de tv-uitzending brachten KBO-leden uit Amersfoort levensvragen en sporen uit het verleden op prachtige wijze bij elkaar. Klik hier voor het bekijken van de uitzending. Het onderwerp begint bij 4 minuut 30 seconden.

Bestellen? 15 euro bij de Unie KBO, via uniekbo@uniekbo.nl