‘Proeven van goed samenleven’ is een heleboel tegelijk. Het is allereerst een boek dat de kernpunten van het katholiek sociaal denken in begrijpelijke taal wil uitleggen. Vervolgens is het een boek dat, onder andere door tien bijdragen van katholieken ‘in het veld’, wil laten zien dat dit denken actueel is. De frisse vormgeving van Dio van Maaren helpt daar ook bij.

Thijs Caspers schreef het boek, Arjan Broers deed de tekstuele eindredactie.

Elan
Daarnaast is het een boek dat het begin markeert van een nieuw elan bij de kleine koepelorganisatie VKMO, het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties. Thijs Caspers, die overigens aspirant-lekendominicaan is, is daar werkzaam.
Het afgelopen jaar kreeg het VKMO een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter, die op een vernieuwende manier willen kijken naar de relevantie van de traditie voor organisaties en professionals van nu.

Waar sta je?
In dat elan is de invloed te ontdekken van Erik Borgman, of minstens dezelfde insteek. Borgman begeleidde Caspers inhoudelijk en maakte op 2 mei deel uit van een klein forum, tijdens de presentatie in De Nieuwe Liefde in Amsterdam.
Zoals het VKMO in de toekomst vooral dienstbaar wil zijn aan wat professionals en organisaties nodig hebben om goed in hun werk te zijn, zo pleitte Borgman voor aandacht voor wat er al aan goeds gebeurd in onze samenleving. ‘De wereldproblemen worden niet opgelost door de VN, maar door mensen die op hun plek in de wereld naar verbanden zoeken.’

Geld
Katholiek sociaal denken legt nadruk op een aantal principiële uitgangspunten voor de economie en de sociale ordening: solidariteit, subsidiariteit, bonum commune, menselijke waardigheid.
CNV-voorzitter Jaap Smit, een van de andere forumleden, vatte dat zo samen: ‘Er is een enorme behoefte om het over goed samenleven te hebben. Vaak vertaalt men dat naar ruzies over geld. Maar het gaat bij vakbonden vaak juist niet over geld, maar over waardigheid, respect, vertrouwen krijgen en kansen om een bijdrage te leveren.’

Kader
Het katholiek sociaal denken is ‘een lamp om te zien waar het echt over gaat, en een kader om het te structureren’, zei Erik Borgman.
De presentatie werd op indrukwekkende wijze opgeluisterd door Kiki Scheppers, een jonge zangeres van de kleine Koningstheaterschool in Den Bosch, begeleid door Bas Maree. Ze kreeg de stilte in de zaal zelfs stil met een lied over de vergeefsheid van alle engagement, en hoe de wereld lijdt onder alles wat wij gewoon vinden. ‘Het zal wel weer van de gekken moeten komen.’

Thijs Caspers. Proeven van goed samenleven. Inleiding in het katholiek sociaal denken. Adveniat. ISBN 9789491042294.

Dit artikel verscheen eerder op www.dominicanen.nl