De Broeders FIC (voorheen: Broeders van Maastricht, officieel: Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis) vormen een religieuze gemeenschap die in vijf landen actief is: Nederland, Indonesië, Ghana, Malawi en Chili.

De broeders, ongeveer 450 man sterk, houden zich vooral bezig met onderwijs en vorming, met name in arme regio’s en met speciale aandacht voor gehandicapte kinderen. Ze hebben een kring van sympathisanten, betrokkenen en zelfs lekenleden, met name in Nederland.

De broeders zijn doeners, maar wilden een inhaalslag maken om het evenwicht tussen hun dagelijkse werk en hun spiritualiteit te herstellen. Een onderdeel daarvan is een interactieve website, waarin hun spiritualiteit centraal staat. In samenwerking met communicatie-adviseur Huub ter Haar en ontwerpster Jet Westbroek ging www.brothers-fic.org in februari 2005 vernieuwd van start. Arjan Broers tekende voor het concept en fungeerde tot en met juni 2008 als webmaster.

Het gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag steeg van 80 in september 2004 tot ongeveer 600 in maart 2008 (ruim 18.500 per maand!). Een spontane inzamelactie in het voorjaar van 2006 om de broeders in Malawi te helpen, een land waar na mislukte oogsten 4,5 miljoen mensen hongerden, bracht ruim € 38.000,- op.

In juli 2008 werd het beheer van de site overgedragen aan een inmiddels opgeleide broeder uit Malawi.