Soeterbeeck aan zee, zomer 2008

Nog geen tien jaar geleden werd regelmatig gezegd dat Nederland af was: met welvaart voor iedereen, een beurs die niet meer zakken zou en een kabinet waarin liberalen en socialisten samenwerkten. Maar Nederland bleek even af te zijn als een zandkasteel aan de vloedlijn. Internationaal terrorisme, politieke moorden, verscherpte tegenstellingen …

Schrijven als ambacht

Behalve de productie van eigen artikelen en boeken mag ik graag eens stoeien met andermans teksten. Vaak gaat het om teksten die te moeilijk zijn om door een breed publiek verteerd te kunnen worden. Herschrijven is dan echt een ambacht: geen kunst, maar een kunde. Ik leg de tekst op …

Terug naar boven