Tag: Integratie

Hoe uitsluiting voelt

Ze keken hun ogen uit, de leerlingen van de vrijgemaakt gereformeerde Greijdanus uit Zwolle die een bezoek brachten aan het Comenius Lyceum in het multiculturele Amsterdam-West. ‘Eerst zagen…

Ook kwetsbare mensen kunnen bloeien

Acht portretten van migranten met een beperking of chronische ziekte In de provincie Utrecht liep van 2002 tot 2004 het project Gekleurde belangenbehartiging, een samenwerking van enkele patiëntenplatforms…